FIT KLUB Jany Bočkové - cvičební a relaxační centrum byl otevřen v listopadu 1999. Toto zařízení je vybudováno v prostorách pod Domovem mládeže na Sítné. V současné době nabízí různé formy cvičení jak pro dospělé (Aerobik, P - class, Step aerobik, Body styling, Strečink, Fit bally, Zdravotní cvičení..) tak i pro děti v různých věkových kategoriích. Vedle cvičení nabízí FIT KLUB další možnosti pohybových aktivit. Je zde posilovna vybavená stepperem, rotopedem, činkami, šikmou lavičkou a čtyřmístným posilovacím strojem.

Nejnovější součástí našeho FIT KLUBU je SPINNING® centrum, které se nachází v samostatné místnosti a bylo otevřeno v březnu 2001. Je zde 10 Spinner®ů (stacionárních kol) Schwinn Elite a jeden instruktorský spinner® pro instruktora Schwinn SE. Jednotlivé lekce probíhají pod vedením odborně vyškolených instruktorů, kteří všichni vlastní mezinárodní licence. V současné době máme vyškoleno 6 instruktorů.


FIT KLUB pořádá pravidelně dvakrát ročně jarní a podzimní Víkend v pohybu.

http://www.volny.cz/fkjb/